RiCoCo-Adviesgroep
ziet net even meer

Voor welke situatie kunt u bij RiCoCo terecht?


Algemeen
Foto door Ryoji Iwata van Unsplash
Je bent directeur/DGA/CEO en hebt behoefte aan een vertrouwde ervaren sparringspartner.

Soms zijn er situaties waarvan een paar extra ogen en oren wonderen kunnen doen. Zaken die intern niet besproken kunnen worden of waarbij je het lastig vindt om conclusies te trekken.  Een onafhankelijke met een schat aan ervaring in het leiden van een organisatie kan net even die paar extra ogen  bieden die je intern niet hebt. 

  • RiCoCo biedt een breed palet aan mogelijkheden enerzijds door de ervaring van Rients en anderzijds door een breed netwerk van deskundigen rond RiCoCo


Governance vraagstukken

De governance (-structuur) werkt niet of is toe aan een next level. 

Governance, een algemeen veelomvattend begrip. Letterlijk: de (totale) besturing van de organisatie. 

Foto door Jason Goodman van Unsplash

Toch een onderwerp waar veel organisaties mee worstelen. Hoe richt ik een raad van commissarissen in, zou ik kunnen werken met een raad van advies. Of als je die hebt, hoe maak ik hier optimaal gebruik van. Hoe werkt dat dan in een familiebedrijf. Of misschien een meer formele kant, klopt het allemaal wel in relatie tot wet- en regelgeving of de Code Governance. Vaak betreft dit een onderwerp waar een ondernemer of directeur het liefst niet bezig is om het te laten werken, maar het van een onschatbare waarde kan zijn als het effectief functioneert.

  • Binnen RiCoCo is ervaring aanwezig met het opzetten van governance-structuren, toezichthoudende ervaring, organisatiestructurering, leiderschapsontwikkeling en inrichting van besturingscycli.

 Voorzitterschap in triple-helix processen

Foto door Project:KENO van Unsplash

Op veel terreinen zoekt de overheid in een privaat-publieke samenwerking wegen om de economie te ontwikkelen. In dergelijke processen worden stuurgroepen, klankbordgroepen, taskforces etc. gevormd. Binnen RiCoCo is ruime ervaring aanwezig met dergelijke processen.  Een onafhankelijk voorzitterschap van een groep, bestaande uit Ondernemers, vertegenwoordigers vanuit Onderwijs en Bedrijfsleven (triple Helix) , kan net het verschil maken. Onafhankelijke ogen, vanuit een helikopterview, met uiteraard een einddoel voor ogen zien mogelijk net even meer.  


  • Binnen RiCoCo is ervaring aanwezig op het terrein van inrichten en vormgeven aan Economic Boards, arbeidsmarktontwikkeling, duurzaamheidsontwikkeling, circulariteit, toerisme-ontwikkeling en energietransitie. Veelal beleidsmatige thema's die geïmplementeerd moeten worden in de maatschappij

 


Opzetten van een Coöperatie


De coöperatieve organisatievorm groeit aan populariteit. Het is dé vorm waarmee zeggenschap van leden hand in hand gaan met het belang van die leden.  Dit vraagt niet alleen juist geformuleerde statuten, maar ook een werking die recht doet aan deze ondernemingsvorm.  Ledeninvloed en ledenbetrokkenheid zijn dé twee randvoorwaarden voor een goed werkende coöperatie. Maar hoe doe je dat eigenlijk. Ledenraden, klankbordgroepen, adviesraden, ledenraadplegingen; kortom tal van vormen die je kan inzetten.


  • Binnen RiCoCo is ruime ervaring aanwezig over zowel de startfase als een fase waarin een coöperatie misschien een impuls kan gebruiken.