RiCoCo-Adviesgroep
ziet net even meer

Net even meer.

 

Soms heb je als directeur van een bedrijf of bestuurder bij de overheid een situatie die extra capaciteit vraagt.   Een paar extra ogen of handen zijn dan ongelooflijk handig.  

Een klus die geklaard moet worden, een project wat opgestart moet worden, net even niet weten wat het probleem is en daar externe ogen naar willen laten kijken.  Een organisatie die niet loopt, mogelijk anders gestructureerd moet worden. Een samenwerking tussen toezichthouder en bestuur wat versterkt moet worden.  Een aanpassing van de governance structuur , maar nog niet weten hoe. Een situatie waar meerdere partijen samen toe moeten werken naar een next step, maar een helicopterview ontbreekt. Een coöperatie die opgestart moet worden, een connectie die ontbreekt.

RiCoCo is geboren rond een drietal invalshoeken. Rients als basis. Coöperatie, Connectie, Consultancy, Co-making, en Code Governance als vertaling van de Co en Co in RiCoCo.  Allemaal onderwerpen waar Rients door een zeer brede ervaring organisaties van toegevoegde waarde kan voorzien. 

Door zijn jarenlange ervaring binnen de Coöperatieve Rabobank weet hij als geen ander hoe een coöperatie effectief laat werken. Ledenbetrokkenheid en ledeninvloed zijn hier de doorslaggevende factoren in combinatie met een scherp ingerichte governance-structuur.

Door zijn jarenlange ervaring als algemeen directeur en directeur-bestuurder weet hij als geen ander hoe je toewerkt naar een goed lopend directieteam. Rients heeft aantoonbaar binnen de Rabobank niet lopende organisatie-onderdelen weten om te buigen naar high performing units. 

Naast de bestuurlijke ervaring heeft Rients altijd nevenfuncties vervuld op het grensvlak van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De triple-helix als katalysator van trends en ontwikkelingen in de samenleving die vertaald moeten worden naar concrete projecten, met een win - win voor alle partijen.  Als geen ander weet hij precies, vanuit een helicopter view, adviezen te geven die de stap voorwaarts mogelijk maken. Zijn ervaring als voorzitter in  zowel bestuurlijke als  toezichthoudende functies leveren altijd toegevoegde waarde.

Vanuit zijn Rabobank ervaring heeft hij de mogelijkheid gehad om de volle breedte van het bedrijfsleven te leren kennen. Familiebedrijven, de agrarische sector, de ICT-sector, de productiesector het onderwijs en de overheden; hij ziet net even meer. De laatste jaren richtte dit zich sterk op verduurzaming. Zijn portefeuille werd voor een groot deel gevuld met projecten betreffende de Energietransitie en begeleiding bij het maken van een duurzaamheidstrategie van bedrijven. 


Rients kiest met RiCoCo zijn ervaring in te zetten om anderen verder te brengen.   Met bovenstaande beschrijving is duidelijk wat Rients in huis heeft en is goed te bepalen of RiCoCo ook de oplossing van jouw vraagstuk versneld binnen bereik komt. Soms ziet een ander net even meer!